BUSINESS ANALIST

In de laatste vijftien jaar van mijn loopbaan heb ik als Business Analyst gewerkt.
Een greep uit de verschillende taken en verantwoordelijkheden.

 • In het kader van opvolging projecten
 • Maandlijkse controles pensioenmaterie
 • Maandelijkse controle van
 • Op vraag van interne (business partners, vakbonden, personeelsdiensten) als externe klanten (beheerders pensioenfondsen, verzekeringsmijen)
 • SIGEDIS-controles
  • Opvolging RSZ-aangiftes
  • Opvolging premieberekeningen
  • Opvolging
 • RSZ-controles
  • Opmaak foutenlijsten
  • Detectie SAP-problemen 
 • Belcotax-controles
  • Opmaak  belcotax aangiftes
  • Controle Belcotaxaangiftes met boekhoudbestanden
  • Op basis van verwerpingen de SAP-problemen detecteren
 • Controles interfacebestanden naar andere mijen
 • Projecten overgang oude systemen naar nieuwe systeem SAP
  • Helpdesk en opvolging problemen en oplossingen
  • Analyse rapportering
  •  
 • Kapitaalsverhogingen – Long term incentives 
  • bepaling gerechtigden – budgetten   –  adressenbestanden
  • Controles voor na en tijdens de kapitaalsverhogingen
  •  
 • Tot tweemaal een voorstel van omzetting van maandelijkse pensioenrenten (uit de exploitatiekosten) naar een eenmalige uitkering van kapitaal uitgewerkt
  • Verzorgen van alle berekeningen
  • Opmaak maillingbestanden
  • Controles voor na en tijdens het project
   
 • Overgang pensioenformules te bereiken doel naar vaste premie (in het kader van een CAO)
  • Verzorgen van alle berekeningen, simulaties
  • Opmaak mailingbestanden
  • Controles voor na en tijdens het project
  •  
 • Simulaties – berekeningen in het kader van CAO-voorstellen.
 • Pensioenberekeningen tweede pijler
  • Renten
  • Kapitalen
  • Verzekeringspremies
  • Persoonlijke en patronale bijdragen
   
 • Jaarlijkse en maandelijkse berekeningen mbt actieve werknemers of gepensioneerden
  • Ancienniteitsberekening
  • Simulaties verzekeringspremies
  • Opvolging jaarlijkse indexen van toepassing op kapitalen en bijdragen van pensioenfondsen
  • Opvolging nieuwe indexkorf
  • Opvolging indexverhogingen
 • Tussen de Business en IT
 • Tussen de Business en externe diensten
 • Tussen IT en externe diensten